MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
Sídlo:Ulice a číslo:V jirchářích 152/14
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
IČO:62936611
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/19
Statutární orgán:Název:předsednictvo
Členové:biskupMARIÁN ČOPOd: 21.02.2012
28.10.1973
kurátorLENKA HUDOBOVÁOd: 25.11.2018
13.10.1970
Způsob jednání statutárního orgánu:Biskup a kurátor jednají za ECAV v ČR jako členové statutárního orgánu ve všech věcech samostatně. Návrhy dle zákona č. 3/2002 Sb. podávají samostatně.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.