MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 26.02.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Ochranovský sbor při Českobratské církvi evangelické v Železném Brodě
Od: 07.01.2002  Do: 06.03.2016
Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě
Od: 07.03.2016
Sídlo:Ulice a číslo:Komenského 603
Obec:Železný Brod
PSČ:46822
 Od: 27.02.2003
IČO:70229601
Datum evidence:01.01.2000Číslo evidence:9-263/2000
Statutární orgán:1) farářJIŘÍ POLMA
25.02.1950
Od: 12.02.2016Do: 20.06.2018
1) farářNeobsazeno
 
Od: 21.06.2018 
1) kazatelJIŘÍ POLMA
25.02.1950
Od: 27.02.2003Do: 11.02.2016
2) kurátorKVĚTOSLAV PLÍVA
25.03.1934
Od: 27.02.2003Do: 08.08.2011
2) kurátorMarcela Pallová
14.03.1947
Od: 09.08.2011 
administrátorONDŘEJ HALAMA
08.04.1956
Od: 21.06.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.