MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Rovensku pod Troskami
Sídlo:Ulice a číslo:Revoluční 399
Obec:Rovensko pod Troskami
PSČ:51263
IČO:70155038
Datum evidence:01.01.2000Číslo evidence:9-259/2000
Statutární orgán:1) farářHANA JALUŠKOVÁOd: 12.02.2016
30.11.1947
2) kurátorIrena VotočkováOd: 21.03.2012
19.07.1950
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.