MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně (horní sbor)
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Palackého 156
Obec:Vsetín
PSČ:75501
 Od: 27.02.2003
IČO:47658657
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-250/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 18.09.2017
1) farářPAVEL FREITINGER
26.06.1964
Od: 19.09.2017 
1) kazatel sboruJan Hudec
30.11.1950
Od: 27.02.2003Do: 04.10.2004
1) kazatel sboruBernard Louis Martin
 
Od: 11.01.2006Do: 03.09.2007
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 28.07.2011Do: 12.03.2012
1) kazatel sboruPAVEL ČMELÍK
18.01.1959
Od: 13.03.2012Do: 04.08.2015
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 05.08.2015Do: 11.02.2016
1) kazatelka sboruJiřina Kovářová
29.06.1959
Od: 04.09.2007Do: 27.07.2011
2) administrátorBRONISLAV CZUDEK
20.03.1954
Od: 05.10.2004Do: 10.01.2006
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 11.01.2006Do: 27.07.2011
2) administrátorPETR MALÁČ
10.05.1955
Od: 28.07.2011Do: 12.03.2012
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 13.03.2012Do: 04.08.2015
2) administrátorPETR MALÁČ
10.05.1955
Od: 05.08.2015Do: 18.09.2017
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 19.09.2017 
3) kurátor sboruVLADIMÍR BUZEK
29.07.1955
Od: 27.02.2003Do: 17.04.2013
3) kurátor sboruDANIEL FOJTŮ
05.03.1966
Od: 18.04.2013 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 27.07.2011
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 28.07.2011Do: 12.03.2012
Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 13.03.2012Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslu