MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 31.05.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi
Sídlo:Ulice a číslo:Benešovská 507
Obec:Vlašim
PSČ:25801
IČO:73633674
Datum evidence:04.08.2005Číslo evidence:9-297/2005-11378
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
Zrušení evidence:31.12.2014
Zánik:31.12.2014
Právní nástupce:Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, IČO 42744326
 
  V kolonkách Statutární orgán, Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.