MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šenově u Ostravy
Sídlo:Ulice a číslo:Hasičská 1131
Obec:Šenov
PSČ:73934
IČO:48772461
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-208/1994
Statutární orgán:1) farářŠTĚPÁN MAROSZOd: 19.02.2019
05.06.1972
2) administrátorNeobsazenoOd: 19.02.2019
 
3) kurátor sboruJAN PŘEČEKOd: 03.07.2018
29.03.1946
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.