MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sněžném na Moravě
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:60
Obec:Sněžné
PSČ:59203
 Od: 27.02.2003
IČO:43379192
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-200/1994
Statutární orgán:1) farářMICHAEL ERDINGER
03.08.1979
Od: 12.02.2016Do: 17.05.2018
1) farářNeobsazeno
 
Od: 18.05.2018 
1) kazatel sboruMichal Vogl
14.07.1967
Od: 27.02.2003Do: 06.09.2012
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 07.09.2012Do: 09.10.2012
1) kazatel sboruMICHAEL ERDINGER
03.08.1979
Od: 10.10.2012Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 06.09.2012
2) administrátorPETR GALLUS
14.02.1979
Od: 07.09.2012Do: 09.10.2012
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 10.10.2012Do: 17.05.2018
2) administrátorMARKÉTA SLÁMOVÁ
29.10.1977
Od: 18.05.2018Do: 31.08.2019
2) administrátorONDŘEJ RUML
01.06.1978
Od: 01.09.2019 
3) kurátor sboruBlahoslav Jílek
21.04.1967
Od: 27.02.2003Do: 18.01.2006
3) kurátor sboruPAVEL KONVALINKA
29.11.1944
Od: 19.01.2006Do: 21.11.2012
3) kurátor sboruDRAHUŠKA JINDROVÁ
13.12.1933
Od: 22.11.2012Do: 22.01.2014
3) kurátor sboruPAVEL KONVALINKA
29.11.1944
Od: 23.01.2014 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 06.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 07.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce