MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rusavě
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:28
Obec:Rusava
PSČ:76841
 Od: 27.02.2003
IČO:46998063
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-191/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 21.07.2008
1) kazatel sboruLudvík Svoboda
06.09.1936
Od: 22.07.2008Do: 20.07.2010
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 21.07.2010Do: 11.02.2016
2) administrátorLudvík Svoboda
06.09.1936
Od: 27.02.2003Do: 21.07.2008
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 22.07.2008Do: 20.07.2010
2) administrátorLEOŠ MACH
28.07.1969
Od: 21.07.2010 
3) kurátor sboruAlice Bělíková
27.10.1951
Od: 11.04.2003Do: 03.11.2004
3) kurátorka sboruDanuše Hanáková
09.08.1952
Od: 04.11.2004 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 21.07.2008
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 22.07.2008Do: 20.07.2010
Administrátor a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 21.07.2010Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.