MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:nám. U kalicha 2574/1
Obec:Prostějov
PSČ:79601
 Od: 27.02.2003
IČO:47919507
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-178/1994
Statutární orgán:1) farářJAN JUN
04.07.1964
Od: 12.02.2016Do: 31.07.2019
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.08.2019Do: 30.04.2020
1) farářKAMIL VYSTAVĚL
06.08.1988
Od: 01.05.2020 
1) kazatel sboruPETR PIVOŇKA
10.10.1966
Od: 27.02.2003Do: 27.07.2006
1) kazatel sboruJAN JUN
04.07.1964
Od: 16.08.2007Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 07.01.2002Do: 01.05.2020
2) administrátorJANA RUMLOVÁ
14.08.1955
Od: 28.07.2006Do: 15.08.2007
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 16.08.2007Do: 31.07.2019
2) administrátorJAN LUKÁŠ
05.03.1964
Od: 01.08.2019Do: 30.04.2020
3) kurátor sboruOlga Čermáková
16.03.1935
Od: 27.02.2003Do: 30.08.2012
3) kurátor sboruRADEK BEDŘICH
25.04.1968
Od: 31.08.2012 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátorka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 15.08.2007
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 16.08.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.