MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Radotín
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Matějovského 179/14
Obec:Praha 16-Radotín
PSČ:15300
 Od: 01.01.2003  Do: 22.09.2003
Ulice a číslo:Na betonce 668/14
Obec:, Radotín
PSČ:15300
 Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2002
Ulice a číslo:Na betonce 668/14
Obec:Praha 16-Radotín
PSČ:15300
 Od: 23.09.2003
IČO:48136671
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-169/1994
Statutární orgán:1) farářPETR ŠPIRKO
10.10.1968
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruLÝDIA MAMULOVÁ
04.03.1952
Od: 27.02.2003Do: 24.02.2013
1) kazatel sboruPETR ŠPIRKO
10.10.1968
Od: 25.02.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátor sboruBĚLA ULMANOVÁ
11.05.1953
Od: 27.02.2003 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.