MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Vršovice
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Tulská 14/1
Obec:Praha 10-Vršovice
PSČ:10000
 Od: 27.02.2003
IČO:48550698
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-160/1994
Statutární orgán:1) farářMATĚJ OPOČENSKÝ
22.01.1985
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruJIŘÍ ORT
14.10.1963
Od: 27.01.2005Do: 03.04.2013
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 04.04.2013Do: 10.09.2013
1) kazatel sboruMATĚJ OPOČENSKÝ
22.01.1985
Od: 11.09.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorMARTIN ZIKMUND
27.01.1966
Od: 27.02.2003Do: 26.01.2005
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.01.2005Do: 03.04.2013
2) administrátorPAVEL KALUS
17.06.1958
Od: 04.04.2013Do: 10.09.2013
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 11.09.2013 
3) kurátor sboruJaroslav Kolafa
04.09.1962
Od: 27.02.2003Do: 25.06.2003
3) kurátor sboruJoel Pokorný
11.08.1929
Od: 26.06.2003Do: 26.01.2005
3) kurátor sboruTOMÁŠ VOKATÝ
25.05.1978
Od: 12.11.2008 
3) kurátorka sboruMagdalena Jelínková
22.04.1958
Od: 27.01.2005Do: 11.11.2008
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 11.11.2008
Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 12.11.2008Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.