MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 19.10.2019      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Uhříněves
Sídlo:Ulice a číslo:Husovo náměstí 378
Obec:Praha 22-Uhříněves
PSČ:10400
IČO:48551589
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-159/1994
Statutární orgán:1) farářJIŘÍ ORTOd: 12.02.2016
14.10.1963
2) administrátorNeobsazenoOd: 27.02.2003
 
3) kurátor sboruPAVOL BARGÁROd: 04.02.2014
03.03.1981
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.