MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 - Nové Město
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Klimentská 1211/18
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
 Od: 27.02.2003
IČO:47608595
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-156/1994
Statutární orgán:1) farářPAVEL DVOŘÁČEK
09.10.1950
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2017
1) farářDAVID BALCAR
28.03.1973
Od: 01.09.2017 
1) kazatel sboruEva Halamová
17.06.1955
Od: 27.02.2003Do: 09.10.2015
1) kazatel sboruPAVEL DVOŘÁČEK
09.10.1950
Od: 10.10.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátor sboruPETR ČERNÝ
18.02.1948
Od: 27.02.2003Do: 19.04.2018
3) kurátor sboruDAVID VILÍM
23.10.1964
Od: 20.04.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.