MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 2
Obec:Libice nad Cidlinou
PSČ:28907
IČO:00875058
Datum evidence:24.09.2003Číslo evidence:9-287/2003-15222
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odvoz uživatelů dle jejich individuální potřeby Předmět hospodářské činnosti: výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých, poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
Zrušení evidence:31.12.2014
Zánik:31.12.2014
Právní nástupce:Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, IČO 42744326
 
  V kolonkách Statutární orgán, Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.