MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
Sídlo:Ulice a číslo:203
Obec:Petrov nad Desnou
PSČ:78816
IČO:42766214
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-284/2003-13586
Statutární orgán:členka správní radyDRAHOMÍRA KREJČOVÁOd: 16.02.2007
21.07.1962
členka správní radyMARIE ŠVAJDOVÁOd: 14.02.2013
04.06.1974
členka správní radyMILENA KOUBKOVÁOd: 17.06.2014
17.10.1977
předseda správní rady (ředitel)MIROSLAV PODHAJSKÝOd: 01.06.2018
19.08.1967
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, dům na půl cesty, osobní asistence, svoz a rozvoz klientů, práce s dobrovolníky. Předmět hospodářské činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, praní a mandlování prádla, hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.