MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově
Od: 21.08.2003
Sídlo:Ulice a číslo:třída Hrdinů 785/48
Obec:Rýmařov
PSČ:79501
 Od: 21.08.2003
IČO:48806749
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-283/2003-13586
Statutární orgán:člen správní radyVLADIMÍR STANZEL
02.10.1968
Od: 16.02.2007 
člen správní radyJANA HABERHAUEROVÁ
27.06.1968
Od: 16.02.2007 
člen správní radyMARCELA MAŇUROVÁ
25.12.1975
Od: 01.02.2011 
člen správní radyRENATA ŠKURKOVÁ
06.04.1973
Od: 11.04.2016 
předseda představenstvaVLADIMÍR STANZEL
02.10.1968
Od: 21.08.2003Do: 15.02.2007
předsedkyně správní rady (ředitelka)MARCELA STAŇKOVÁ
05.07.1965
Od: 16.02.2007 
ředitelka střediskaMARCELA STAŇKOVÁ
05.07.1965
Od: 21.08.2003Do: 15.02.2007
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda představenstva střediska a ředitel střediska jednají společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci představenstva střediska. Ředitel střediska jedná samostatně do částky 200 000 Kč v každém jednotlivém případě.
Od: 18.01.2007Do: 15.02.2007
Jménem Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově samostatně.
Od: 16.02.2007 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: osobní asistence, pečovatelská služba, týdenní stacionář, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, sociálně terapeutická dílna, domácí zdravotní péče, všeobecná sestra, fyzioterapie, péče o dítě v dětské skupině, práce s dobrovolníky, další vzdělávání, svoz a rozvoz klientů, volnočasové aktivity pro klienty. Předmět vedlejší hospodářské činnosti: Pronájem nebytových prostor, hostinská činnost, pedikúra, manikúra, masérské, rekondiční a regenerační služby, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 a 3 živnostenského zákona.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.