MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 04.08.2021      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 67/44
Obec:Miroslav
PSČ:67172
 Od: 18.09.2009
Ulice a číslo:Husova 44/21
Obec:Miroslav
PSČ:67172
 Od: 27.02.2003  Do: 17.09.2009
IČO:45669201
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-120/1994
Statutární orgán:administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 17.04.2017
administrátorMARTA SEDLÁČKOVÁ
03.12.1978
Od: 18.04.2017Do: 19.10.2017
administrátorNeobsazeno
 
Od: 20.10.2017 
farářDAVID SEDLÁČEK
14.04.1974
Od: 12.02.2016Do: 17.04.2017
farářNeobsazeno
 
Od: 18.04.2017Do: 19.10.2017
farářDAVID SEDLÁČEK
14.04.1974
Od: 20.10.2017 
kazatel sboruOndřej Titěra
08.05.1964
Od: 27.02.2003Do: 02.09.2014
kazatel sboruDAVID SEDLÁČEK
14.04.1974
Od: 03.09.2014Do: 11.02.2016
kurátor sboruJiří Doubrava
02.11.1940
Od: 27.02.2003Do: 24.02.2011
kurátor sboruJindřich Mach
12.04.1951
Od: 25.02.2011Do: 17.04.2017
kurátor sboruLIA RYŠAVÁ
17.11.1950
Od: 18.04.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Provozování rodinného centra Medvídek, jehož posláním je umožňovat dialog rodin, dětí, mládeže a dospělých. Pořádání programů pro využití volného času: kreativní, sportovní, vzdělávací, duchovní a další činnosti.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.