MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kutné Hoře
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Jiřího z Poděbrad 308/4
Obec:Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město
PSČ:28401
 Od: 27.02.2003
IČO:46406310
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-100/1994
Statutární orgán:1) farářONDŘEJ ZIKMUND
03.11.1982
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruJAROSLAV FÉR
02.06.1947
Od: 27.02.2003Do: 13.11.2013
1) kazatel sboruONDŘEJ ZIKMUND
03.11.1982
Od: 14.11.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátorka sboruMARTA OUŘECKÁ
15.07.1941
Od: 12.05.2004 
3) místokurátorGedeon Kamp
16.07.1935
Od: 27.02.2003Do: 11.05.2004
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.