MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kralovicích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Žatecká 480
Obec:Kralovice
PSČ:33141
 Od: 27.02.2003
IČO:45332282
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-093/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 19.08.2013Do: 11.02.2016
1) kazatelka sboruJANA KADLECOVÁ
24.09.1949
Od: 05.10.2004Do: 18.08.2013
2) administrátorJiří Marván
30.01.1947
Od: 27.02.2003Do: 04.10.2004
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 05.10.2004Do: 18.08.2013
2) administrátorKAREL ŠIMR
30.09.1975
Od: 19.08.2013 
3) kurátor sboruPavel Bouda
10.09.1932
Od: 27.02.2003Do: 14.11.2004
3) kurátorka sboruMILUŠE ŠPANBAUEROVÁ
17.04.1942
Od: 15.11.2004 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.