MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jimramově
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:náměstí Jana Karafiáta 148
Obec:Jimramov
PSČ:59242
 Od: 23.09.2013
Ulice a číslo:148
Obec:Jimramov
PSČ:59242
 Od: 27.02.2003  Do: 22.09.2013
IČO:43378803
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-079/1994
Statutární orgán:1) farářJAROSLAV COUFAL
09.08.1975
Od: 12.02.2016Do: 06.09.2018
1) farářNeobsazeno
 
Od: 07.09.2018 
1) kazatel sboruTOMÁŠ JIRKŮ
03.01.1950
Od: 27.02.2003Do: 22.09.2013
1) kazatel sboruJAROSLAV COUFAL
09.08.1975
Od: 23.09.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 06.09.2018
2) administrátorJIŘÍ TENGLER
26.02.1974
Od: 07.09.2018 
3) kurátor sboruJAN CHROUST
16.08.1947
Od: 27.02.2003Do: 28.06.2017
3) kurátor sboruJANA KADEŘÁVKOVÁ
04.09.1963
Od: 29.06.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.