MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Huslenkách
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:439
Obec:Huslenky
PSČ:75602
 Od: 27.02.2003
IČO:49563165
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-058/1994
Statutární orgán:1) farářJiří Palán
17.05.1981
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruMiloslav Gregar
17.11.1939
Od: 27.02.2003Do: 08.03.2006
1) kazatel sboruJiří Palán
17.05.1981
Od: 18.12.2006Do: 11.02.2016
2) administrátorJan Hudec
30.11.1950
Od: 09.03.2006Do: 17.12.2006
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 18.12.2006 
3) kurátor sboruFrantišek Halaš
07.02.1967
Od: 27.02.2003Do: 08.04.2009
3) kurátor sboruNeobsazeno
 
Od: 09.04.2009Do: 24.08.2009
3) kurátor sboruOlga Václavíková
25.03.1986
Od: 25.08.2009Do: 23.06.2015
3) kurátor sboruJIŘÍ SÍVEK
06.04.1953
Od: 24.06.2015 
místopředseda správní komiseFrantišek Halaš
07.02.1967
Od: 09.04.2009Do: 24.08.2009
předseda správní komiseVLADIMÍR BUZEK
29.07.1955
Od: 09.04.2009Do: 24.08.2009
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 08.04.2009
Předseda správní komise a místopředseda správní komise podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 09.04.2009Do: 24.08.2009
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 25.08.2009Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.