MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Humpolci
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 143
Obec:Humpolec
PSČ:39601
 Od: 27.02.2003
IČO:47248572
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-057/1994
Statutární orgán:1) farářPAVEL ŠINDLER
21.05.1974
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2016
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.09.2016 
1) kazatel sboruJan Keller
15.02.1942
Od: 27.02.2003Do: 12.09.2005
1) kazatel sboruPAVEL ŠINDLER
21.05.1974
Od: 13.09.2005Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 31.08.2016
2) administrátorMICHAEL HÁNA
09.01.1956
Od: 01.09.2016Do: 31.08.2019
2) administrátorFILIP BOHÁČ
19.03.1992
Od: 01.09.2019 
3) kurátor sboruWalter Vogel
29.11.1939
Od: 27.02.2003Do: 02.06.2009
3) kurátor sboruDana Havelková
05.08.1949
Od: 03.06.2009Do: 20.04.2016
3) kurátor sboruMILOSLAVA HAVELKOVÁ
30.07.1952
Od: 21.04.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 02.06.2009
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 03.06.2009Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.