MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hořovicích
Sídlo:Ulice a číslo:Valdecká 408/1
Obec:Hořovice
PSČ:26801
IČO:47511401
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-048/1994
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
Zrušení evidence:01.01.2016
Zánik:01.01.2016
Právní nástupce:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši, IČO 42731941
 
  V kolonkách Statutární orgán, Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.