MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Daňkovicích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:4
Obec:Daňkovice
PSČ:59203
 Od: 27.02.2003
IČO:43379206
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-027/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 17.11.2010
1) kazatel sboruDEBORA RUMLOVÁ
17.02.1982
Od: 18.11.2010Do: 24.11.2011
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 25.11.2011Do: 16.10.2012
1) kazatel sboruDEBORA RUMLOVÁ
17.02.1982
Od: 17.10.2012Do: 13.11.2013
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 14.11.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorMichal Vogl
14.07.1967
Od: 27.02.2003Do: 07.06.2010
2) administrátorLUKÁŠ PEŠOUT
10.07.1977
Od: 08.06.2010Do: 17.11.2010
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 18.11.2010Do: 24.11.2011
2) administrátorONDŘEJ RUML
01.06.1978
Od: 25.11.2011Do: 16.10.2012
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 17.10.2012Do: 13.11.2013
2) administrátorMICHAEL ERDINGER
03.08.1979
Od: 14.11.2013Do: 17.05.2018
2) administrátorMARKÉTA SLÁMOVÁ
29.10.1977
Od: 18.05.2018 
3) kurátor sboruJosef Lžičař
06.06.1922
Od: 27.02.2003Do: 30.06.2005
3) kurátor sboruMIROSLAV ZELENÝ
08.05.1971
Od: 01.07.2005 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 17.11.2010
Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.11.2010Do: 24.11.2011
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 25.11.2011Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.