MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husovo nám. 43/30
Obec:Beroun, Beroun-Centrum
PSČ:26601
 Od: 27.02.2003
IČO:47512806
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-003/1994
Statutární orgán:1) farářMIKULÁŠ VYMĚTAL
01.06.1971
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruDagmar Ondříčková
17.04.1957
Od: 27.02.2003Do: 11.09.2012
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 12.09.2012Do: 10.12.2013
1) kazatel sboruMIKULÁŠ VYMĚTAL
01.06.1971
Od: 11.12.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 11.09.2012
2) administrátorJAROSLAV PECHAR
05.04.1972
Od: 12.09.2012Do: 10.12.2013
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 11.12.2013 
3) kurátor sboruMarie Stehlíková
01.02.1943
Od: 27.02.2003Do: 10.12.2013
3) kurátor sboruHANA SKLENIČKOVÁ
13.11.1954
Od: 11.12.2013Do: 28.01.2018
3) kurátor sboruLENKA LANGHANSOVÁ
24.07.1974
Od: 29.01.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.