MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické
Sídlo:Ulice a číslo:U pošty 1098/6
Obec:Praha 8-Libeň
PSČ:18000
IČO:48548472
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-10/1994
Statutární orgán:1) seniorROMAN MAZUROd: 14.01.2010
11.08.1974
2) seniorátní kurátorDANIEL HELLEROd: 01.12.2019
10.12.1950
Způsob jednání statutárního orgánu:Senior a seniorátní kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.