MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 28.02.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev Křesťanská společenství
Sídlo:Ulice a číslo:Na žertvách 783/23
Obec:Praha 8-Libeň
PSČ:18000
IČO:26522942
Datum registrace:20.06.2002Číslo registrace:4563/2002-22
Statutární orgán:Název:Rada KS
Členové:člen radyJAN CVEJNOd: 07.08.2007
13.01.1957
člen radyPAVEL KOLEGAROd: 06.02.2017
11.06.1975
člen radyTOMÁŠ BOŽOVSKÝOd: 13.06.2019
08.06.1963
seniorMAREK PROSNEROd: 09.11.2017
05.11.1965
Způsob jednání statutárního orgánu:K právním úkonům CKS, k nimž je vyžadována písemná forma, je třeba podpisu jednoho člena Rady. V následně vyjmenovaných případech je třeba alespoň dvou podpisů členů Rady, změny v Základním dokumentu CKS, změny statutárního orgánu, právní jednání, kterým se získává, zcizuje nebo zastavuje nemovitý majetek, nakládání s právy, s dluhy či movitými věcmi v hodnotě nad pětinásobek průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice.
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Oprávnění k výkonu zvláštních práv, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.