MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 08.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Náboženská obec Církve československé husitské v Peruci
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:V Edenu 258
Obec:Peruc
PSČ:43907
 Od: 17.01.2003
IČO:64018768
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:5-05-045/1994
Statutární orgán:1) předseda / předsedkyně rady staršíchMIROSLAV BLAŽEK
17.11.1948
Od: 27.12.2016Do: 29.08.2018
1) předseda rady staršíchVĚRA HNILICOVÁ
11.03.1941
Od: 31.12.2002Do: 11.04.2006
1) předseda rady staršíchMIROSLAV BLAŽEK
17.11.1948
Od: 19.05.2010Do: 26.12.2016
1) předsedkyně rady staršíchHELENA LANGEROVÁ
31.03.1969
Od: 12.04.2006Do: 15.08.2007
1) předsedkyně rady staršíchANNA KRAUSOVÁ
13.04.1999
Od: 30.08.2018 
2) farářIVO ŠIMŮNEK
16.06.1951
Od: 31.12.2002Do: 16.02.2005
2) farářTHEODOR BOGDAN BLÁHA
27.04.1972
Od: 17.02.2005Do: 18.05.2010
2) farářIVO ŠIMŮNEK
16.06.1951
Od: 19.05.2010Do: 31.12.2015
2) farářkaHELENA SMOLOVÁ
08.04.1975
Od: 01.01.2016Do: 26.12.2016
2) místopředseda / místopředsedkyně rady staršíchNeobsazeno
 
Od: 27.12.2016 
3) farář / farářkaHELENA SMOLOVÁ
08.04.1975
Od: 27.12.2016 
3) finanční zpravodajLibuše Hagenštocová
11.10.1937
Od: 31.12.2002Do: 15.08.2007
3) finanční zpravodajVĚRA HNILICOVÁ
11.03.1941
Od: 19.05.2010Do: 26.12.2016
4) finanční zpravodaj / zpravodajkaVĚRA HNILICOVÁ
11.03.1941
Od: 27.12.2016 
zmocněnec diecézní radyTHEODOR BOGDAN BLÁHA
27.04.1972
Od: 16.08.2007Do: 18.05.2010
Způsob jednání statutárního orgánu:Za náboženskou obec jedná rada starších. Za radu starších jménem náboženské obce jedná společně předseda nebo finanční zpravodaj a farář. Písemné právní úkony, z nichž vznikají práva či povinnosti (smlouvy apod.), podepisují společně předseda, finanční zpravodaj a farář, s výjimkou zcizování nemovitého majetku obce, které musí schválit ústřední rada církve.
Od: 02.05.2007Do: 26.12.2016
Za náboženskou obec jedná rada starších. Za radu starších jménem náboženské obce jedná společně předseda nebo místopředseda a farář. Písemné právní úkony, z nichž vznikají práva či povinnosti (smlouvy apod.), podepisují společně předseda nebo místopředseda rady starších, finanční zpravodaj a farář. Jde-li o nemovitý majetek, je s ním náboženská obec oprávněna nakládat, tedy takový majetek nabývat, převádět, darovat anebo zatěžovat věcnými břemeny či jinými právy, popř. takový majetek či jeho část dávat do zástavy, pouze s předchozím písemným souhlasem ústřední rady a souhlasným vyjádřením příslušné diecézní rady. Nájemní smlouvy může náboženská obec sjednat jen s předchozím schválením příslušnou diecézní radou. Je-li rada starších rozpuštěna rozhodnutím diecézní rady, do zvolení nové rady starších vykonává funkce rady starších zmocněnec diecézní rady. Zmocněnec zajišťuje běžnou činnost správy náboženské obce v působnosti rady starších a jejího předsedy, nesmí však činit právní úkony, které by byly nad rámec běžné činnosti.
Od: 27.12.2016 
Zřizovatel:Pražská diecéze Církve československé husitské, V tišině 474/3, Praha 6-Bubeneč, 16000, IČ 69059632