MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 08.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Římskokatolická farnost Kraselov
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Bavorova 30
Obec:Strakonice, Strakonice I
PSČ:38601
 Od: 01.07.2016  Do: 23.08.2018
Ulice a číslo:Husovo náměstí 1
Obec:Katovice
PSČ:38711
 Od: 18.08.2008  Do: 30.06.2016
Ulice a číslo:7
Obec:Kraselov
PSČ:38716
 Od: 20.03.2003  Do: 17.08.2008
Ulice a číslo:Velké náměstí 4
Obec:Strakonice, Strakonice I
PSČ:38601
 Od: 24.08.2018
IČO:62543156
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-05-150/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 16.03.2007Do: 31.12.2019
2) administrátorViktor Frýdl
27.12.1943
Od: 16.03.2007Do: 06.08.2007
2) administrátorPETR MISAŘ
12.10.1963
Od: 07.08.2007Do: 31.10.2014
2) administrátorJAN TUREK
26.07.1978
Od: 01.11.2014Do: 14.07.2019
2) administrátorROMAN DVOŘÁK
12.05.1978
Od: 15.07.2019Do: 31.12.2019
Způsob jednání statutárního orgánu:statutární orgán jedná samostatně
Od: 16.03.2007Do: 13.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas Biskupství českobudějovického (diecézního biskupa nebo generálního vikáře, příp. administrátora diecéze): 1) uplatnění nároků k vydání historického majetku 2) uzavření každé nájemní smlouvy k nemovitosti, 3) uzavření každé nájemní smlouvy k movité věci, 4) uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 14.06.2012 
Zřizovatel:Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice 1, 37001, IČ 00445118
Zrušení evidence:31.12.2019
Zánik:31.12.2019
Právní nástupce:Římskokatolická farnost Katovice, IČO 65954921
Zapsáno: 01.01.2020 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.