MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Milešov
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Zahradní 32/2
Obec:Lovosice
PSČ:41002
 Od: 12.03.2014
Ulice a číslo:1
Obec:Velemín, Milešov
PSČ:41132
 Od: 20.08.2003  Do: 11.03.2014
IČO:62769138
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-03-270/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 13.11.2007 
2) administrátorPAVEL MIKEŠ
07.02.1958
Od: 13.11.2007Do: 30.09.2010
2) administrátorJÓZEF WALENTY SZELIGA
02.02.1966
Od: 01.10.2010Do: 14.09.2011
2) administrátorROMAN KAROL DEPA
06.06.1978
Od: 15.09.2011Do: 31.08.2019
2) administrátorJÓZEF WALENTY SZELIGA
02.02.1966
Od: 01.09.2019 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně.
Od: 13.11.2007Do: 24.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu (představeného podle stanov právnické osoby, je-li stanovami určen, jinak ordináře) u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 50.000,-Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 25.06.2012 
Zřizovatel:Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, Za nemocnicí, 41201, IČ 00445126
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.