MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev adventistů sedmého dne
Sídlo:Ulice a číslo:Londýnská 623/30
Obec:Praha 2-Vinohrady
PSČ:12000
IČO:00445193
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/03
Statutární orgán:Název:Představitelé unie
Členové:1) předseda unieMIKULÁŠ PAVLÍKOd: 20.05.2009
11.08.1965
2) tajemník uniePETER ČÍKOd: 20.05.2009
21.01.1967
3) hospodář unieMAREK ŠKRLAOd: 14.05.2014
01.08.1962
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutárním orgánem církve jsou představitelé unie, kteří jsou oprávněni zastupovat církev v rozsahu stanoveném v čl. 34 Ústavy. Předseda unie může zastupovat církev ve všech věcech uvnitř i navenek samostatně s výjimkou zastoupení církve při právním jednání, které se týká nabytí nebo převodu a zatížení nemovitostí církve, při kterém je třeba, aby při zastoupení církve s předsedou společně jednal další představitel unie, a to buď tajemník nebo hospodář unie. Tajemník zastupuje církev v dohodě s předsedou unie ve věcech administrativních. Zastoupení církve při písemném právním jednání ve věcech administrativních navenek je tajemník oprávněn činit pouze společně s předsedou unie. Má-li tajemník jednat společně s předsedou unie, může tajemník církev zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li předsedou unie zmocněn k právnímu jednání. Hospodář v dohodě s předsedou unie zastupuje církev ve věcech hospodářských. Zastoupení církve při písemném právním jednání navenek ve věcech hospodářských je hospodář unie oprávněn činit pouze společně s předsedou unie. Má-li hospodář jednat společně s předsedou unie, může hospodář církev zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li předsedou unie zmocněn k určitému právnímu jednání.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Zřizovat církevní školy.
Vyučovat náboženství na státních školách.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.