MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 26.05.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Bratrská jednota baptistů
Sídlo:Ulice a číslo:Na Topolce 677/14
Obec:Praha 4-Podolí
PSČ:14000
IČO:00445231
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/02
Statutární orgán:Název:Výkonný výbor
Členové:1) předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistůPAVEL COUFALOd: 23.05.2017
11.06.1966
2) tajemník Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistůJAN JACKANIČOd: 23.05.2017
07.02.1981
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda a tajemník jednají jménem Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů každý samostatně.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.