MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 18.02.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Odbojářů 324
Obec:Rajhrad
PSČ:66461
 Od: 30.12.2002
IČO:00406881
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:8/3-25/1994
Statutární orgán:generální představenáMARIE DVOŘÁKOVÁ
04.09.1959
Od: 14.02.2003Do: 20.01.2013
generální představenáGRETA PICHLEROVÁ
29.01.1967
Od: 21.01.2013 
generální vikářkaELENA SEBÍŇOVÁ
10.05.1972
Od: 23.09.2011Do: 16.07.2017
generální vikářkaMARTINA ŠMELKOVÁ
26.02.1973
Od: 17.07.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně bez omezení.
Od: 24.01.2007Do: 02.02.2015
Není-li dále stanoveno jinak, jedná člen statutárního orgánu samostatně. Ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40.000.000,- Kč, a dále ve věcech směnečných a obdobných jedná statutární orgán platně pouze se souhlasem předsedy nebo místopředsedy Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice a předsedy České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. Směnky a obdobné instrumenty vystavené nebo vydané bez písemného souhlasu zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu. Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně bez omezení.
Od: 03.02.2015Do: 27.03.2015
Není-li dále stanoveno jinak, jedná člen statutárního orgánu samostatně. Ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40.000.000,- Kč, a dále ve věcech směnečných a obdobných jedná statutární orgán platně pouze se souhlasem předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice a předsedy České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. Směnky a obdobné instrumenty vystavené nebo vydané bez písemného souhlasu zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu. Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně bez omezení.
Od: 28.03.2015Do: 16.05.2018
Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40.000.000,- Kč, se souhlasem Apoštolského stolce a nejvyšší představené řeholní společnosti (tj. generální představená Greta Pichlerová). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice a předseda České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. Statutární orgán jedná ve věcech směnečných a obdobných pouze s písemným souhlasem nejvyšší představené ženské řeholní společnosti (tj. generální představená Greta Pichlerová). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice a předseda České biskupské konference. Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně.
Od: 17.05.2018 
Zřizovatel:Církev římskokatolická, Thákurova 676/3, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 73632848
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.