MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Apoštolská církev
Sídlo:Ulice a číslo:Polní 1105/15
Obec:Český Těšín
PSČ:73701
IČO:00489778
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/01
Statutární orgán:Název:biskup
Členové:1) biskupMARTIN MOLDANOd: 04.04.2008
02.03.1964
2) 1. zástupce biskupaVIKTOR BALÁŽOd: 01.01.2018
07.07.1973
3) 2. zástupce biskupaPAVEL BUBÍKOd: 01.01.2018
26.06.1964
Způsob jednání statutárního orgánu:Biskup jedná jménem církve samostatně ve všech záležitostech. Na listiny jím vydané se podepisuje tak, že ke svému jménu připojí funkci a otisk kulatého razítka biskupa AC. V případě nepřítomnosti biskupa jej na základě písemného pověření zastupuje první, popřípadě druhý zástupce biskupa. Na listiny jimi vydanými se podepisují tak, že ke svému jménu připojí funkci a otisk kulatého razítka prvního, popřípadě druhého zástupce biskupa AC.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Vyučovat náboženství na státních školách.
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.