MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 31.05.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Starokatolická církev v ČR
Sídlo:Ulice a číslo:Na bateriích 93/27
Obec:Praha 6-Břevnov
PSČ:16200
IČO:00445304
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/18
Statutární orgán:Název:Biskup
Členové:biskupPAVEL BENEDIKT STRÁNSKÝOd: 17.07.2016
28.11.1978
Způsob jednání statutárního orgánu:Biskup je oprávněn jednat jménem Starokatolické církve v ČR v mezích platného právního řádu a Ústavy (Ústava, § 9 odst. 6 písm. d).
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Vyučovat náboženství na státních školách.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.