MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Sídlo:Ulice a číslo:Na Nivách 259/7
Obec:Český Těšín
PSČ:73701
IČO:00445312
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/17
Statutární orgán:Název:Církevní rada
Členové:1) biskupTOMÁŠ TYRLÍKOd: 15.06.2017
01.12.1969
2) kurátor SCEAVVLADISLAV BLAHUTOd: 12.05.2018
06.06.1977
3) osoba pověřená Církevní radouMARTIN PIĘTAKOd: 15.06.2017
03.03.1973
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutárními orgány církve jsou biskup, kurátor a osoby pověřené církevní radou, přičemž každá z těchto osob jedná jménem církve samostatně. V případech převodu nemovitostí, podávání návrhu na evidenci evidovaných právnických osob, uzavírání smluv, jejichž předmětem plnění je hodnota přesahující částku 200 000,- Kč, se k platnosti takových úkonů vyžadují podpisy nejméně dvou výše uvedených osob.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Vyučovat náboženství na státních školách.
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.