MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 01.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev víry
Od: 20.05.2012
Sídlo:Ulice a číslo:Svatoplukova 4272/45a
Obec:Prostějov
PSČ:79601
 Od: 02.03.2013
Ulice a číslo:Průmyslová 3142/1
Obec:Prostějov
PSČ:79601
 Od: 22.05.2012  Do: 01.03.2013
IČO:73635715
Datum registrace:22.05.2012Číslo registrace:24865/2012 - 33
Statutární orgán:Název:předsedající Církve víry
Od: 20.05.2012
Členové:1) předsedaNeobsazeno
 
Od: 22.05.2012Do: 11.07.2012
1) předsedaRADOMÍR HASA
24.10.1959
Od: 12.07.2012Do: 30.06.2016
1) předsedaMARTIN PETR
12.08.1968
Od: 01.07.2016 
2) místopředsedaNeobsazeno
 
Od: 22.05.2012Do: 11.07.2012
2) místopředsedaMARTIN MAZÚCH
25.07.1975
Od: 12.07.2012Do: 30.06.2016
2) místopředsedaDAVID MILDE
24.04.1973
Od: 01.07.2016 
3) místopředsedaNeobsazeno
 
Od: 22.05.2012Do: 11.07.2012
3) místopředsedaMARTIN PETR
12.08.1968
Od: 12.07.2012Do: 30.06.2016
3) místopředsedaJozef Škarda
05.06.1974
Od: 01.07.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Církev reprezentují, jejím jménem jednají a majetkové záležitosti řeší vždy minimálně dva ze tří předsedajících Církve, kteří jsou písemně pověřeni kolegiem pastorů na dobu 4 let.
Od: 22.05.2012 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Oprávnění k výkonu zvláštních práv, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.