MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 05.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem - Nevo Dživipen
Od: 10.01.2012
Sídlo:Ulice a číslo:Švermova 853
Obec:Nové Město pod Smrkem
PSČ:46365
 Od: 10.01.2012
IČO:73635669
Datum evidence:10.01.2012Číslo evidence:12-029/2012-5676
Statutární orgán:administrátor sboruŠTEFAN BANYÁK
08.07.1978
Od: 01.07.2016 
správce sboruPETR JERSÁK
09.09.1974
Od: 10.01.2012Do: 30.06.2016
správce sboruNeobsazeno
 
Od: 01.07.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná s omezením, které se týká prodeje nemovitého majetku sboru dle § 9 odst. 2 Ústavy Jednoty bratrské.
Od: 10.01.2012Do: 30.06.2016
Správce sboru nebo administrátor sboru je oprávněn jednat samostatně jako statutární zástupce sboru. Pro platnost právních úkonů, kterými se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek je potřeba předchozího souhlasu Rady Jednoty bratrské.
Od: 01.07.2016Do: 01.09.2016
Správce sboru nebo administrátor sboru je oprávněn jednat samostatně jako statutární zástupce sboru. Pro platnost právních úkonů, kterými se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek sboru, nebo kterými se převádí majetková účast sboru v obchodní společnosti, je třeba předchozího souhlasu Rady Jednoty bratrské.
Od: 02.09.2016 
Zřizovatel:Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, Liberec V-Kristiánov, 46005, IČ 47475111
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.