MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.05.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích
Sídlo:Ulice a číslo:Masarykova třída 908/17
Obec:Olomouc
PSČ:77900
IČO:00441848
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:16-02/1994
Statutární orgán:arcibiskup olomoucko-brněnskýRADIVOJ JAKOVLJEVIČOd: 21.10.2014
12.02.1926
Způsob jednání statutárního orgánu:Kanonicky stojí v čele své eparchie jako eparchiální arcibiskup. Vykonává plnou duchovní správu ve své eparchii, stará se o všechny církevní záležitosti, má všechna práva a povinnosti, které jsou mu vyhrazené jako nejvyššímu představiteli eparchie ve smyslu kánonů církve.
Zřizovatel:Pravoslavná církev v českých zemích, V jámě 1263/6, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445177
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.