MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev živého Boha
Sídlo:Ulice a číslo:53
Obec:Střítež
PSČ:73959
IČO:73634387
Datum registrace:15.12.2007Číslo registrace:8009/2007-30
Statutární orgán:Název:Dva církev reprezentující pastoři - biskupové
Členové:1. biskupPETR SZLAUROd: 19.07.2012
27.05.1970
2. biskupVÍT KOLINGEROd: 19.07.2012
19.10.1962
Způsob jednání statutárního orgánu:Biskupové mají oprávnění jednat samostatně.
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Oprávnění k výkonu zvláštních práv, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.