MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 30.05.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Luterská evangelická církev a. v. v České republice
Sídlo:Ulice a číslo:1387
Obec:Bystřice
PSČ:73995
IČO:63025159
Datum registrace:19.01.1995Číslo registrace:360/1995/21
Statutární orgán:Název:Církevní rada
Členové:1) biskupVĚSLAV SZPAKOd: 19.09.2018
12.09.1950
2) biskupský tajemníkLADISLAV DEVEČKAOd: 19.09.2018
28.09.1962
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutárním orgánem Luterské evangelické církve a.v. v České republice je Církevní rada, za níž navenek jedná a podepisuje biskup a v jeho nepřítomnosti biskupský tajemník.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Vyučovat náboženství na státních školách.
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.