Popis ovládání aplikace IS CNS - internet

Úvodní stránka

Obsahuje tabulku pro zadání podmínek vyhledávání v rejstřících.
Po vyplnění parametrů formuláře a kliknutím na tlačítko "Vyhledat" se zobrazí seznam vyhledaných záznamů.

Název se používá pro vyhledání právnických osob.
Příjmení a jméno se používá pro vyhledání fyzických osob.

Pro vyhledání stačí zadat kteroukoliv část slova.

Vzhled zobrazeného seznamu lze upravit pomocí předvoleb "Třídit podle" a "Zobrazit celkový počet vět" a kolik z toho na jednu "stránku".

Celý formulář lze vymazat pomocí tlačítka "Vymazat".

 

Pod tabulkou jsou odkazy na jednotlivé rejstříky.


Rejstřík

Jednotlivé rejstříky jsou zobrazovány formou seznamu.


Seznam

V seznamovém okně jsou ve sloupcích zobrazeny některé základní informace o jednotlivých položkách.
V těchto informacích je možné se orientovat pomocí vyhledávání. K tomu slouží ikonky v pravém horním rohu:

  • První vyhledávání odstraní.
  • Druhá umožní vyhledávání pomocí jednoho parametru. V horní části okna se objeví název parametru, položka pro volbu hodnoty parametru a tlačítko pro vyhledání.
  • Třetí umožní vyhledávání pomocí více parametrů. V tabulce s informacemi se pod názvy sloupců objeví položky pro zadání parametrů. Stiskem tlačítka "Vyhledej" v horní části okna se parametry vyhodnotí a informace se opět objeví v tabulce.
  • Čtvrtá vymaže všechny zvolené parametry. Poté je možné vyhledávání opak s jinými parametry.
  • Pátá otevře nové okno, ve kterém je možné zvolit počet řádků zobrazených v tabulce a viditelnost jednotlivých sloupců tabulky.

Nad tabulkou s informacemi jsou čísla s odkazem na další pokračování seznamu a celkový počet nalezených záznamů. Kliknutím na název sloupce se celý seznam setřídí podle tohoto sloupce sestupně, opakovaným klikem vzestupně.

Kliknutím na název konkrétní položky tabulky se zobrazí další informace k této položce. Buď další seznam nebo detail.

Detail

V detailovém okně se zobrazují všechny dostupné informace o konkrétní položce seznamového okna k danému datu (Výpis). V pravém horním rohu jsou tři ikony:
  • První umožní návrat na předchozí stránku.
  • Druhá ovládá tisk stránky.
  • Třetí zobrazí informace o konkrétní položce seznamového okna bez omezení data (Úplný výpis).
  • Čtvrtá nabídne seznam dokumentů pokud existují.