Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 21.01.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zruči nad Sázavou
Sídlo:Ulice a číslo:Zahradní 189
Obec:Zruč nad Sázavou
PSČ:28522
IČO:65248911
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-254/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazenoOd: 12.02.2016
 
2) administrátorMATĚJ OPOČENSKÝOd: 01.09.2019
22.01.1985
3) kurátor sboruNeobsazenoOd: 05.05.2014
 
4) předseda správní komiseTOMÁŠ TRUSINAOd: 19.10.2015
26.04.1961
5) místopředseda správní komiseMATĚJ OPOČENSKÝOd: 01.09.2019
22.01.1985
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.