Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 17.02.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Sídlo:Ulice a číslo:Strmá 34
Obec:Vsetín
PSČ:75501
IČO:73633178
Datum evidence:01.07.2004Číslo evidence:9-296/2004-10687
Statutární orgán:člen správní radyMARTA DOUBRAVOVÁOd: 16.02.2007
17.03.1979
členka správní radyJITKA ADÁMKOVÁOd: 09.03.2016
27.06.1967
členka správní radyEVA ŽLEBKOVÁOd: 01.01.2019
17.10.1982
předseda správní rady (ředitel)DAN ŽÁRSKÝOd: 16.02.2007
03.05.1960
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko Vsetín jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko Vsetín. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko Vsetín je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - středisko Vsetín samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Denní stacionář, odlehčovací služby, pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, zdravotní služby v Domácím hospici Devětsil. Za účelem prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních a veřejných službách zajišťuje a pořádá semináře, konference a stáže. Pro uživatele služeb zajišťuje svoz a rozvoz osob a rozvoz jídla. Vytváří programy k rozvoji komunitního života, zaměřuje se na práci se seniory, na práci s rodinami, mj. organizuje tábory, společenskou, kulturní a sportovní činnost, pracovní rehabilitaci, programy k podpoře zaměstnanosti. Poskytuje pastorační péči. Půjčuje kompenzační pomůcky. Zaměstnává osoby s handicapem, vysílá dobrovolníky v rámci dobrovolnické služby v oblasti pomoci osobám sociálně slabým, seniorům, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na území Vsetínska. Předmět vedlejší hospodářské činnosti: Hostinská činnost, výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, pronájem prostor a prostranství, vydavatelská a nakladatelská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, velkoobchod a maloobchod, pekařství, cukrářství, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.