Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 27.02.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko CESTA
Sídlo:Ulice a číslo:Na Stavidle 1266
Obec:Uherské Hradiště
PSČ:68601
IČO:65267991
Datum evidence:24.09.2003Číslo evidence:9-294/2003-15222
Statutární orgán:1) předsedkyně správní rady (ředitelka střediska)ZUZANA HOFFMANNOVÁOd: 01.04.2011
05.11.1977
členka správní radyDANA ŠTĚRBOVÁOd: 10.06.2016
20.09.1964
členka správní radyMILOSLAVA KOŽELUHOVÁOd: 01.05.2011
18.11.1967
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko CESTA jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko CESTA. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko CESTA je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko CESTA samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Denní stacionář, Raná péče, Podpora samostatného bydlení, Sociálně terapeutická dílna, půjčování aktivizačních pomůcek, další činnosti a aktivity, které vhodně doplňují nebo navazují na sociální službu a definované obecně prospěšné služby. Předmět hospodářské činnosti: pronájem vlastních prostor, podnájem bytů v pronájmu střediska, pořádání benefičních akcí.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.