Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 22.02.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko Praha
Sídlo:Ulice a číslo:Vlachova 1502/20
Obec:Praha 13-Stodůlky
PSČ:15500
IČO:62931270
Datum evidence:24.09.2003Číslo evidence:9-291/2003-15222
Statutární orgán:členka správní radyMICHAELA KUNZOVÁOd: 01.01.2018
07.04.1968
členka správní radyANDREA VACHTLOVÁOd: 01.01.2018
30.03.1982
předseda správní rady (ředitel)JAKUB SUCHELOd: 01.11.2008
11.12.1973
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko Praha jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko Praha. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko Praha je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - středisko Praha samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Raná péče, Odlehčovací služba, Sociálně terapeutická dílna, Denní stacionář, Týdenní stacionář, Centrum denních služeb, Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Zdravotní rehabilitační péče, Koordinace a vzdělávání dobrovolníků, Další vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích, Půjčování kompenzačních, rehabilitačních a dalších speciálních pomůcek, Organizování kurzů a školení, Poskytování zázemí - prostoru pro společné aktivity, Pořádání sociálně-kulturních, výchovně-vzdělávacích, environmentálních a volnočasových aktivit, jako i aktivit řešící eskalaci sociálního napětí na místní úrovni pro rodiny, děti a mládež, pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, Další činnosti a aktivity, které vhodně doplňují anebo navazují na sociální služby, zdravotní péči a definované obecně prospěšné služby. Předmět hospodářské činnosti: výroba a prodej drobných užitkových a upomínkových předmětů, pronájem prostor.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.