Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 21.01.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4
Sídlo:Ulice a číslo:Šípková 1838/1
Obec:Praha 4-Krč
PSČ:14200
IČO:45248087
Datum evidence:24.09.2003Číslo evidence:9-290/2003-15222
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4 jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4 je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4 samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Centrum denních služeb, půjčování kompenzačních pomůcek, doprava osob se zdravotním postižením do zařízení sociálních služeb a speciálních škol, organizování a zajišťování volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením, další aktivity a činnosti, které vhodně doplňují anebo navazují na sociální služby a definované obecně prospěšné služby.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
Zrušení evidence:31.12.2017
Zánik:31.12.2017
Právní nástupce:Diakonie ČCE - středisko Praha, IČO 62931270
 
  V kolonkách Statutární orgán, Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.