Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 21.01.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Sídlo:Ulice a číslo:Prokopova 207/25
Obec:Plzeň, Jižní Předměstí
PSČ:30100
IČO:45331154
Datum evidence:24.09.2003Číslo evidence:9-288/2003-15222
Statutární orgán:1) předsedkyně správní rady (ředitelka střediska)LUCIE PETŘÍČKOVÁOd: 21.03.2016
13.11.1972
člen správní radyLENKA HOUŠKOVÁOd: 01.01.2015
27.07.1980
člen správní radyMARKÉTA PINTEROVÁOd: 01.11.2016
02.01.1971
členka správní radyVÁCLAVA KRAUSOVÁOd: 01.12.2018
11.07.1974
členka správní radyVÁCLAVA EGERMAIEROVÁOd: 01.04.2019
20.12.1980
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Střediska jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel Střediska) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Střediska. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Střediska je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Střediska samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: 1. Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. (Pečovatelská služba, Denní stacionáře, Odlehčovací služby, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Centra denních služeb, Chráněné bydlení, Terénní programy, Sociální rehabilitace, Krizová pomoc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborné sociální poradenství, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Podpora samostatného bydlení). 2. Služby dle pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí včetně uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 48 zákona č. 359/1999 Sb. 3. Další obecně prospěšné služby (Zajištění dopravy uživatelům služeb a žákům školy, Koordinace dobrovolníků a praktikantů, Pořádání odborných kurzů a školení k prohlubování kvalifikace zaměstnanců, Aktivity primární prevence pro základní a střední školy). Předmět hospodářské činnosti: Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, Reklamní činnost a marketing, Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící k zábavě, Vzdělávání dospělých a lektorská činnost.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.