Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 27.02.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Sídlo:Ulice a číslo:Kouřimská 15
Obec:Kolín, Kolín I
PSČ:28002
IČO:42744326
Datum evidence:24.09.2003Číslo evidence:9-286/2003-15222
Statutární orgán:člen správní radyDANA LUČANOVÁOd: 01.01.2015
18.11.1967
člen správní radyPAVEL APOLENOd: 01.01.2018
17.10.1967
členka správní radyDANA BATALOVÁOd: 01.05.2019
15.10.1970
členka správní radyRADKA ŠTROBLOVÁOd: 01.05.2019
08.08.1976
předseda správní rady (ředitel)PETR DVOŘÁKOd: 01.01.2015
08.06.1972
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Domovy pro seniory, Denní stacionáře, Domovy se zvláštním režimem, Azylové domy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sociálně terapeutické dílny, Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby, Pečovatelská služba, Provoz akreditovaného dobrovolnického centra, Další vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Půjčování kompenzačních pomůcek, Provozování chráněné dílny, chráněných pracovišť a poskytování pracovní rehabilitace, Doprava osob dle individuálních potřeb, Organizování a zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež, Zřízení a provoz dětské skupiny dle zákona 247/2014 Sb., Další činnosti a aktivity, které vhodně doplňují nebo navazují na sociální služby, zdravotní péči a definované obecně prospěšné služby. Předmět vedlejší hospodářské činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona, hostinská činnost, ubytovací služby.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.