Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 21.01.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Sídlo:Ulice a číslo:Žerotínova 319/21
Obec:Valašské Meziříčí
PSČ:75701
IČO:47863561
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-285/2003-13586
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Denní stacionář pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství - Poradna pro pečující, odlehčovací služba, domácí ošetřovatelská péče, domácí paliativní péče, dovoz a odvoz klientů, organizování svépomocných skupin, systematická práce s dobrovolníky a jejich zapojování do služeb, rekondičně rehabilitační pobyty, půjčování kompenzačních pomůcek, organizování odborných seminářů, vedení odborné praxe pro stážisty, studenty a praktikanty, vzdělávání a příprava lidí se zdravotním postižením na zaměstnání, sociální podnikání. Předmět vedlejší hospodářské činnosti: Masérské služby, pedikúra, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, pronájem nebytových prostor, reklamní činnost a marketing, půjčování kompenzačních pomůcek veřejnosti.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
Zrušení evidence:31.12.2019
Zánik:31.12.2019
Právní nástupce:Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783
 
  V kolonkách Statutární orgán, Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.